Tổng Hợp Thời Gian Diễn Ra Các Sự Kiện Trong Game

Chào các bạn

Để các bạn nắm rõ về cách phân bố sự kiện và thời gian sự kiện BQT công bố cách phân bố sự kiện trong game. Các bạn cùng chú ý nhé:
I. Tổng Hợp Những Hướng Dẫn Cần Thiết Cho Tân Thủ
Tỉ Lệ Drop Item các Vật Phẩm
(Chú ý: Drop áp dụng ngay từ ngày đầu Open Beta)


Nguyên Liệu Server Drop Tỉ lệ
Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc Drop tại sub 2
Map : Icarus

Quái vật : Tất cả các quái vật,
đặc biệt là Rồng Đỏ, Phượng Hoàng Lửa > Tỷ lệ cao hơn.
2% tỉ lệ Drop
Item 380 - Map Rakion
- Boss Kundun, Medusa, Maya, Event Gaion (T7 & CN)...
5% tỉ lệ Drop
Nhẫn Moonstoon Kanturu Core 5% tỉ lệ Drop
Vũ Khí Rồng Blood Castle 7
Blood castle 8
Boss Hell Maine Event Swamp (x2 tỉ lệ)
5% tỉ lệ Drop
Ring + Pen - Atlan1 Sub 2
- Boss Erohim Event Swamp (x2 tỉ lệ)
1% tỉ lệ Drop
Item 400 Kundun, Medusa, Nhện Selupan, Maya (Tháp tinh luyện), Gaion... 5%
tỉ lệ Drop
Nguyên liệu Sói Tinh Map : Crywolf Fortress
Event Double Goer
80%II. Hướng dẫn săn PC Point để cộng hưởng Item:

PCPoint có thể kiếm bằng cách săn Boss Vàng, Kundun, medusa... hoặc đi các sự kiên sau:


Win BloodCastle WCoinC Nhận được PCPoint Nhận được
BloodCastle 5 10 5
BloodCastle 6 20 10
BloodCastle 7 30 15Win ChaosCastle WCoinC Nhận được PCPoint Nhận được
ChaosCastle 5 10 5
ChaosCastle 6 20 10
ChaosCastle 7 30 15Win DevilSquare WCoinC Nhận được PCPoint Nhận được
DevilSquare 5 10 5
DevilSquare 6 20 10III. Thời gian diễn ra và các hướng dẫn
STT
Sự Kiện
Thời gian diễn ra
Hướng dẫn
Sub Diễn ra Ghi chú Địa Điểm
1
Boss vàng tấn công
00h00 - 02h00 - 04h00 -
06h00 -
08h00 -
10h00 -
14h00 -
16h00 -
18h00 -
20h00
update 1-2 Săn Boss có thể kiếm được PCPoint
Lorencia, Davis, Noria, Tarkan, Atlans
2
Binh đoàn thỏ ngọc
03h40 - 08h40 - 15h40 - 20h40
Xem HD 1-2 Vật phẩm Drop là các nguyên liệu như Bless, Suol, Creation, Life, Chaos....
Lorencia:
188 116
193 118
3
Sự Kiện Thiên Giới
07h05 - 13h05 - 19h05
Xem HD 1 Cuối giờ có Boss vàng và Kundun
Dùng vé Vé Sky Event ( Ngôi Sao Chiến Thắng ) 5
Tìm gặp NPC Hoa Tiên để tham dự.
4 Rakilon
6h15 -
12h15 -
18h15 -
00h15
Xem HD 1-2 Săn nhện Supelan, Drop nguyên liệu wing 2.5 và các vật phẩm khác...
Raklion
5 Summer Event (Sự Kiện Mùa Hè)
7h20 - 11h20 - 17h20 - 23h20
Xem HD 1-2 Vật phẩm Drop là các nguyên liệu như Bless, Suol, Creation, Life, Chaos....
Lorencia:
205 125
6 Truy Tìm Admin
9h25 - 15h25 - 21h25
update 1 Khi kiếm được GM thì trade với GM và sẽ được nhận quà từ GM, ném ra sẽ được các vật phẩm như Bless(10,20,30), Suol(10,20,30), Bùa kết hợp Chaos....
Davias
7 Boss Attack
10h00 - 22h00
Xem HD 1-2 Davias
8 XMas Event (Vé làng Satan)
5h40 - 11h40 19h40 - 23h40
Xem HD 1-2 Khi có vé làng Satan sẽ đổi được Gcoin trên web tài khoản. Giá 1 vé = 100 Vpoint
Davias: tọa độ: 69-25, 228-185, 90 - 162
9 Chaos Castle
(Hỗn Nguyên Lâu)
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
Update 1-2 Mua vé tại loren, devias.
10 Blood Caster
(Lâu Đài Máu)
2 tiếng/lần
Báo sự kiện từ 0:30
1-2 + thêm 100 Exp so với bên ngoài Lưu ý: Không PT để nhận được nhiều Exp Bản đồ: Lorencia, Devias Phần thưởng: Luyện cấp nhanh, Ngọc
11
Devil Square
(Quảng Trường Quỷ)
2 tiếng/lần Báo sự kiện từ 0:45 Update 1-2 Phần thưởng: Luyện cấp nhanh
+ thêm 100 Exp so với bên ngoài Lưu ý: Không PT để nhận được nhiều Exp
Bản đồ: Noria - NPC Devill
12 Boss Kundun Kalima 7 1-2 Chúa tể Kundun Xuất hiện khi Server bảo trì xong và hồi sinh lại sau khi Boss chết 12h 12h/ 1 lần
13
HappyHour
00h05 -
04h05 -
08h05 -
12h05 -
16h05 -
20h05
1-2 Tăng: +100x Exp và +20x Drop
14 Hit and Up Event 01:30
05:30
09:30
13:30
17:30
21:30
1-2 + Mỗi đợt Hit and Up Eventkéo dài 5 phút.

+ Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi nhân vật lên cấp sẽ được cộng thêm 1 point cho mỗi cấp.
15 Chúa Rắn (MeDuSa) Sau bảo trì và 24h sống lại 1-2 Vật phẩm rơi khi chết, đồ EXC, Thần, Nguyên Liệu Wing.... Zen. Vulcanus : 64 : 162
16 Swamp Event 04h30 -
10h30 -
16h30 -
22h30
Xem hướng dẫn 2 Boss Erohim và Medusa xuất hiện - Đợt 1 tiêu diệt Erohim.
- Khi tất cả các boss đợt 1 bị tiêu diệt Medusa sẽ xuất hiện .
17 Binh Đoàn Rồng Thiêng 7h05
11h08
23h05
Xem hướng dẫn 1 Boss Medusa và Kundun xuất hiện Map : Dungeon3
18 Đại chiến Kundun 3h05
9h05
15h05
21h05
Xem hướng dẫn 2 Boss Medusa và Kundun xuất hiện Map : Stadium